Хоризонтално пополнување и запечатување на формата